ปลูกพืช
หว่านเมล็ดพืช และทำการเก็บเกี่ยวข้าวสาลี, ข้าว, และสิ่งอื่นๆ ได้ ในเวลา 15 นาที ซึ่งวัตถุดิบที่ได้จะใช้สำหรับการทำอาหารหรือการตัดเย็บ

การเรียนรู้ทักษะปลูกพืช
พูดคุยกับนักปลูกพืช ท่านอากงซุน (277,167) และ ท่านอาโอวหยาง (43,130) ในต้าหลี่, หลินเหอชิง (64,200) ในซูโจว, หลิวอี้หนง (219,262) ในลั่วหยาง และเลือก "เรียนทักษะปลูกพืช" ท่านจะเสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อยในการเรียนรู้

การใช้ทักษะปลูกพืช
พูดคุยกับ "หุ่นไล่กา" ในพื้นที่เพาะปลูก และเลือกเพาะปลูกตามที่ท่านต้องการ จะมีข้อความแจ้งไปหาท่านเมื่อครบกำหนดการเก็บเกี่ยว และท่านจะต้องคลิกที่พืชที่เติบโตเต็มที่ในไร่ของท่าน เพื่อเก็บเกี่ยวในระยะเวลา 15 นาที

การเพิ่มระดับทักษะปลูกพืช
พูดคุยกับนักปลูกพืช ท่านอากงซุน (277,167) และ ท่านอาโอวหยาง (43,130) ในต้าหลี่, หลินเหอชิง (64,200) ในซูโจว, หลิวอี้หนง (219,262) ในลั่วหยาง และเลือก "เพิ่มเลเวลทักษะปลูกพืช" และคลิก "เรียน" เมื่อความสามารถในการปลูกพืชถึงระดับสูงสุด ผู้เล่นจะต้องทำการเพิ่มระดับเลเวลทักษะปลูกพืช โดยการเพิ่มเลเวลทักษะปลูกพืชจะเสียเงินและค่าประสบการณ์จำนวนหนึ่ง

ความชำนาญ
เมื่อเริ่มเรียนความชำนาญจะมีค่าเป็น "0" ความชำนาญจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อทำการฝึกฝน

ผลผลิตจากการปลูกพืช
ผลผลิตที่ได้รับ ได้แก ่อาหาร, ฝ้าย, ลินิน, และอื่นๆ