ตกปลา
ท่านสามารถได้รับปลาจีน, ปลาจี้หวี, ปลาเกล็ดเงิน หรือปลาชนิดอื่นๆ เพื่อนำไปขายหรือทำอาหารสูตรอร่อยๆ ได้

การเรียนรู้ทักษะการตกปลา
พูดคุยกับอาจารย์ตกปลา มู่จื่อหลิง (103,157) ในต้าหลี่, เจียงอวี๋ (207,184) ในซูโจว, เจียงผิง (238,77) ในลั่วหยาง และเลือก "เรียนทักษะตกปลา" ท่านจะเสียค่าใช้จ่ายเล็กน้อยในการเรียนรู้

การใช้ทักษะตกปลา
ท่านจะต้องใส่ "เบ็ด" ในช่องเก็บของของท่าน และทำการค้นหาปลาในแม่น้ำี่ต่างๆ เพื่อทำการตก

การเพิ่มระดับทักษะตกปลา
พูดคุยกับอาจารย์ตกปลา มู่จื่อหลิง (103,157) ในต้าหลี่, เจียงอวี๋ (207,184) ในซูโจว, เจียงผิง (238,77) ในลั่วหยาง และเลือก "เพิ่มเลเวลทักษะตกปลา" และคลิก "เรียน" เมื่อความสามารถในการตกปลาถึงระดับสูงสุด ผู้เล่นจะต้องทำการเพิ่มระดับเลเวลทักษะตกปลา โดยการเพิ่มเลเวลทักษะตกปลา จะเสียเงินและค่าประสบการณ์จำนวนหนึ่ง

ความชำนาญ
เมื่อเริ่มเรียนความชำนาญจะมีค่าเป็น "0" ความชำนาญจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อทำการฝึกฝน

ผลผลิตจากการตกปลา
ผลผลิตที่ได้รับ ได้แก ่ปลาชนิดต่างๆ

ระดับของปลา และสถานที่ในการตก

 

แผนที่
ระดับของ Monster
ชนิดของปลา
ระดับของปลา
เลเวลทักษะ
อู่เลี่ยงซาน
1 - 10


ปลาจีน

1
0


ตะเพียนดำ

เก๋งกระบี่
1 - 10


ปลาจีน

1
0


ตะเพียนดำ

ตุนหวง
9 - 16


ปลาจีน

1
1


ตะเพียนดำ

จิ้งหู
9 - 16


ปลาจีน

1
1


ตะเพียนดำ

ซงซาน
15 - 21


ปลาจีน

1
1


ตะเพียนดำ

ไท่หู
15 - 21


ปลาจีน

1
1


ตะเพียนดำ

ซีหู
20 - 26


ปลาตะเพียน

2
2


ปลาปากแหลม

เอ่อไหู่
25 - 31


ตะเพียนเงิน

3
3


ปลาลู่หยี

เอี้ยนหนาน
30 - 36


ปลาตะเพียน

4
4


ปลาหัวแบน

น้ำพุมังกร
35 - 41


ปลาไหล

5
5


ปลาลี่เตา

ซังซาน
40 - 46


ปลาดำ

6
6


ปลาซัมมะ

เอี้ยนเป่ย
45 - 51


ปลาดำ

7
7


ปลา Mullet

อู่อี๋
50 - 56


ปลาซังหยี

8
8


ปลากวงเป้ย

ป่าหิน
55 - 61


ปลาเงิน

9
9


เบ็ดตกปลา

ทุ่งหญ้า
60 - 66


ปลาแซลมอน

10
10


ปลาป่ายฉี

ยอดดอกเหมย
65 - 71


ปลากู๋เสอ

11
11


ปลากระเบน

ลำธารหยก
70 - 76


ปลาสีแดง

12
12


ปลาหวินชัง

เหลียวซี
75 - 81


ปลาสีแดง

12
12


ปลาหวินชัง

ทะเลใต้
80 - 85


ปลาสีแดง

12
12


ปลาหวินชัง

หนานเจา
84 - 89


ปลาสีแดง

12
12


ปลาหวินชัง

จิงโจว
92 - 97


ปลาสีแดง

12
12


ปลาหวินชัง

ชายแดนแม้ว
96 - 101


ปลาสีแดง

12
12


ปลาหวินชัง