ระบบศิษย์อาจารย์ ได้รับการออกแบบอย่างระมัดระวังมากในเกมนี้ เพื่อที่จะช่วยผู้เล่นใหม่ได้คุ้นเคยกับเกมนี้เร็วๆ และเพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นที่มีประสบการณ์มาแล้ว โดยท่านสามารถหาอาจารย์ที่สมบูรณ์แบบที่สามารถตอบคำถามของท่านได้ ในระหว่างที่ช่วยเหลือผู้เล่นใหม่ ผู้เล่นที่มีประสบการณ์ไม่เพียงจะได้รับค่าประสบการณ์ที่พิเศษ แต่ยังมีรางวัลอื่นๆ อีก เช่น ชื่อ และรางวัลที่จะได้รับ


สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนมีอาจารย์/ศิษย์
1. จะต้องฝึกฝนจนมี Lv. 10
2. Lv. ของอาจารย์จะต้องเป็น Lv.30 ขึ้นไป และสูงกว่าศิษย์ 10 เลเวล
3. ผู้ที่เป็นอาจารย์ อย่างน้อยจะต้องมีจรรณยาบรรณของครู
4. ผู้ที่เป็นอาจารย์จะต้องเป็นเพื่อนของศิษย์ได้

 


ค้นหาอาจารย์/การรับศิษย์

       เมื่อมีเพียงท่านทั้ง 2 ในทีมเดียวกัน ไปที่ ต้าหลี่ (141,134) และสนทนากับ "เนี่ยเจิ้ง" ผู้ที่เป็นอาจารย์ คลิกเลือก "ข้าอยู่ที่นี่กับศิษย์เพื่อตอบรับการรับเป็นศิษย์" หลังจากนั้นจะมีการพูดเล็กน้อยกับศิษย์ว่า "ท่านจะรับ XXX(ชื่อของอาจารย์) เป็นอาจารย์ของท่านใช่หรือไม่?" และจะมีคำตอบให้ท่านเลือก 2 ข้อว่า "ใช่" หรือ "ไม่ใช่" หลังจากที่ศิษย์ของท่านตกลง ความสัมพันธ์ของท่านทั้ง 2 ก็จะประสบความสำเร็จ

 

 ระดับศีลธรรมของอาจารย์

       ผู้เล่นจะต้องยกระดับ หลักของการรับศิษย์ โดยท่านสามารถไปที่ ต้าหลี่ (141,134) และสนทนากับ "เนี่ยเจิ้ง"และเลือก "ข้าต้องการยกระดับศีลธรรมของอาจารย์" หลังจากนั้นจะมีการมอบค่าคุณธรรมให้กับท่าน ท่านจะได้รับชื่อเป็น "อาจารย์ระดับต้น" และท่านจะรับศิษย์ได้

 

 

ระดับศีลธรรมอาจารย์
จำนวนของศิษย์ที่รับได้
ค่าคุณธรรมที่ต้องการ
อาจารย์ระดับต้น
2
500
อาจารย์ระดับกลาง
3
5,000
อาจารย์ระดับสูง
5
25,000
อาจารย์แห่งยุค
8
50,000

 

 

รางวัลของการมีอาจารย์  
1. หลังจากที่ท่านมีอาจารย์ ค่าประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากการต่อสู้จะเพื่มขึ้น 10%
2. ถ้าท่านกำจัด Monsters กับอาจารย์ของท่านในทีม ค่าประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากการต่อสู้จะเพิ่มขึ้น 20%
3. เมื่อท่านพบกฎของ ค่าคุณธรรม, ค่าคุณธรรมของท่านจะเพิ่มขึ้น 3 เมื่อท่านกำจัด Monsters กับศิษย์ของท่าน
4. เมื่อท่านช่วยเหลือศิษย์ของท่านในแต่ละครั้ง ค่าคุณธรรมของท่านจะเพิ่มขึ้นไม่เกินศิษย์ที่ท่านช่วยเหลือ


การบริจาคค่าประสบการณ์
       เมื่อท่านมี Lv.30 ส่วนหนึ่งของค่าประสบการณ์ของท่านที่ท่านได้รับจะถูกบันทึกไว้ใน NPC "เนี่ยเจิ้ง" (141, 134) ใน ต้าหลี่ โดยการคำนวณ ซึ่งมันสามารถดำเนินการโดยอาจารย์ของท่าน ขีดจำกัดของการบริจาคค่าประสบการณ์อยู่ที่ 8,000,000 ถ้าค่าประสบการณ์มีเกิน 8,000,000 ค่าที่เกินจะไม่ถูกบริจาคให้กับอาจารย์ของท่าน


ศิษย์ใช้งานไม่ได้ และหักหลังอาจารย์
 
ไปพบ "เนี่ยเจิ้ง" (141, 134) ใน ต้าหลี่ และเลือก "ข้าตัดสินใจยกเลิกศิษย์ของข้า"

 

 

อาจารย์ทรยศ

ไปพบ "เนี่ยเจิ้ง" (141, 134) ใน ต้าหลี่ และเลือก "ข้าต้องการสลายความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ของข้าและข้า"

 

 


รางวัลพิเศษ 

       อาจารย์จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มเติม เมื่อศิษย์ของท่านฝึกฝนจนได้ระดับที่เหมาะสม หรือได้เข้าร่วมสมาคม และสำนักในครั้งแรก